Het basispakket voor een VVE bestaat uit:


Algemene ledenvergadering
- Uitschrijven van de jaarlijkse ledenvergadering
- Vergaderingen worden op een externe lokatie gehouden, waarbij de huur en consumpties ten laste van de VVE komen
- Verslaglegging van de vergadering
   
Administratie
- Complete, digitale financiële boekhoiuding
- facturatie en incassobeheer
- Uitvoeren uitgaande betalingen
- behandelen van inkomende en uitgaande correspondentie
   
Opstellen financieel jaarverslag
- Begroting
- Exploitatieoverzicht
- Overzicht openstaande saldo VVE-bijdrage
   
Bewaking onderhoud
- Ondersteuning aanstellen technisch beheer
- Synchronisatie MJOP met financiéle administratie

Inloggen naar Mijn VVENeem contact op voor een persoonlijke offerte op maat.

Reveal | 2015 - | Privacy Verklaring